[CGH] TỪ BỎ 6 NĂM Y DƯỢC CẦN MẪN, QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI IT

[CGH] TỪ BỎ 6 NĂM Y DƯỢC CẦN MẪN, QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI IT

TỪ BỎ 6 NĂM Y DƯỢC CẦN MẪN, QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI IT Hồi đó, nghe lương apply ngàn đô, cả trung tâm ai cũng nở mặt nở mày, mừng thay chú – sau này tôi mới nghe các anh chị kể lại lời Sếp Khoa (Giám đốc đào tạo tại CodeGym Huế hồi đó, mọi người gọi thân mật là Sếp...