TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN FULL-STACK TRONG 1000 GIỜ HỌC

Học được – Làm được – Có việc ngay

Đến với CodeGym bạn sẽ

Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, làm chủ một ngôn ngữ lập trình, có khả năng đảm nhiệm vị trí lập trình viên full-stack, back-end, front-end tại doanh nghiệp.

Được đào tạo bài bản chuyên môn

Được đào tạo bài bản chuyên môn lập trình lẫn kỹ năng làm việc, kỹ năng phát triển nghề nghiệp.

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

Được tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm ngay khi học xong.

Các công nghệ được đào tạo tại CodeGym

Khóa học

Lập trình Java - CGC JAVA

Hình thức: học offline
Thời gian: 6 tháng
Đầu ra: Lập trình viên Java chuyên nghiệp có khả năng đảm nhiệm vị trí lập trình full-stack, back-end, front-end.

Xem chi tiết

Lập trình .NET - CGC .NET CORE

Hình thức: học offline
Thời gian: 5 tháng
Đầu ra: Lập trình viên .NET chuyên nghiệp có khả năng đảm nhiệm vị trí lập trình full-stack, back-end, front-end.

Xem chi tiết

Lập trình PHP - CGC PHP

Hình thức: học offline
Thời gian: 5 tháng
Đầu ra: Lập trình viên PHP chuyên nghiệp có khả năng đảm nhiệm vị trí lập trình full-stack, back-end, front-end.

Xem chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng ký ngay!

10 + 5 =