Bạn đã biết Docker là gì chưa???

Docker là một nền tảng phát triển, chuyển giao và thực thi các ứng dụng. Nó cho phép đội phát triển tách được ứng dụng khỏi hạ tầng để có thể phân phối một cách nhanh chóng. Với Docker, chúng ta có thể quản lý hạ tầng giống như cách quản lý các ứng dụng.

Với Docker, bạn có thể tạo ra một image để sử dụng cho cả team. Và nhờ vậy, môi trường lập trình của mọi người đều sẽ như nhau bất kể là bạn sử dụng MacOS hay Windows. Toàn bộ code của ứng dụng đều được đóng gói trong image container, các thành viên trong team có thể sử dụng nó giống nhau trên tất cả các máy. Việc cài đặt và sử dụng docker trên các hệ điều hành khác nhau là như nhau.

Với khoá học Docker do CodeGym dành cho các bạn HV, CHV sẽ giúp các bạn làm chủ các kiến thức xây dựng môi trường phát triển ứng dụng một cách nhất quán, giảm thiểu rủi ro khác biệt giữa môi trường development và môi trường production. Từ đó, nâng cao được năng suất làm việc, chất lượng sản phẩm và giảm được thời gian chuyển giao (delivery) sản phẩm đến người dùng cuối.

Thông tin khóa học “Docker For Developer”:

  • Thời lượng khóa học: 6 buổi
  • Thời gian học: thứ 3-5-7. Từ 19h30-21h30
  • Thời gian khai giảng: thứ 5, ngày 23/09/2021
  • Phí cam kết: 400,000đ/ học viên
  • Link đăng ký: https://bit.ly/khoahocdockermienphi

Lưu ý:

  • Phí cam kết được hoàn lại cho học viên vào cuối khóa học khi học viên tuân thủ đúng các quy định lớp học như sau: Tham gia 100% các buổi học. Vào học đúng giờ.
  • Hoàn thành nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ bắt buộc được giao từ Giảng viên hoặc từ Hệ thống học tập (learn.codegym.vn) của CodeGym.