Màn quay xe của thanh niên thành thạo 2 ngoại ngữ Anh – Pháp.

Màn quay xe của thanh niên thành thạo 2 ngoại ngữ Anh – Pháp.

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022 … chào các bạn, mình là Diệp Huy 23 tuổi, cựu học viên CodeGym Huế – khoá C0621H2. Mình còn nhớ, thời điểm này hai năm trước vẫn đang vật lộn với cuộc sống, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ chẳng có nhiều thay đổi khi tình hình dịch bệnh...