SỰ KIỆN HUE – INNOVATION DAY 2020

SỰ KIỆN HUE – INNOVATION DAY 2020

Ngày 20/11/2020 CodeGym Huế rất vinh dự được tham gia sự kiện HUE INNOVATION DAY 2020 với vai trò Đồng tài trợ. Sự kiện với rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại Huế Sự kiện Hue Innovaton Day 2020 với chủ đề ” Huế – Sáng tạo để phát triển bền vững” được...