Tài liệu học lập trình miễn phí (Free) cơ bản cho người mới (newbie), bắt đầu từ con số 0

Tài liệu học lập trình miễn phí (Free) cơ bản cho người mới (newbie), bắt đầu từ con số 0

Giới thiệu chung Nếu như bạn là người theo học IT và đang tìm kiếm một nguồn tài liệu học lập trình “chất lượng” cho người mới bắt đầu thì bài viết này sẽ vô cùng hữu ích. Bạn có thể là sinh viên CNTT; học sinh THPT yêu thích công nghệ và tự tìm tòi, tự học thêm;...