TỔNG KẾT TALKSHOW: “THANH NIÊN LẬP NGHIỆP VỚI NGHỀ LẬP TRÌNH”

TỔNG KẾT TALKSHOW: “THANH NIÊN LẬP NGHIỆP VỚI NGHỀ LẬP TRÌNH”

TalkShow lần này diễn ra với sự hợp tác lần đầu tiên giữa CodeGym Huế và đại diện thanh niên đoàn phường Phú Hội và phường Vĩnh Ninh, Tp.Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện định hướng nghề nghiệp với các bạn trẻ yêu thích công nghệ được CodeGym Huế tổ chức...