Khai giảng khoá học lập trình Java tháng 7/2021

Khai giảng khoá học lập trình Java tháng 7/2021

Khoá lập trình JavaFulltime được đào tạo theo mô hình Coding Bootcamp – trại huấn luyện code cường độ cao và áp lực liên tục để giúp học viên tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn nhằm nắm bắt nhanh kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng tham gia vào các doanh nghiệp lập...