Khai giảng lớp CGC8 Java tháng 6/2021 tại CodeGym Huế

Khai giảng lớp CGC8 Java tháng 6/2021 tại CodeGym Huế

Ngày 21/06/2021, CodeGym Huế tổ chức khai giảng khoá đào tạo lập trình Java lớp full-time, đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp với mô hình Coding Bootcamp. Tham gia vào khoá học này, các bạn học viên sẽ được đồng hành cùng CodeGym Huế trong khoảng thời gian 6 tháng....