Tháng 9/2021, CodeGym tổ chức lớp học MIỄN PHÍ “DOCKER FOR DEVELOPER” DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN TRONG 2 TUẦN

Tháng 9/2021, CodeGym tổ chức lớp học MIỄN PHÍ “DOCKER FOR DEVELOPER” DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN TRONG 2 TUẦN

Bạn đã biết Docker là gì chưa??? Docker là một nền tảng phát triển, chuyển giao và thực thi các ứng dụng. Nó cho phép đội phát triển tách được ứng dụng khỏi hạ tầng để có thể phân phối một cách nhanh chóng. Với Docker, chúng ta có thể quản lý hạ tầng giống như cách...