[HUE] Thành công tổ chức Lễ khai giảng khóa tháng 7/2022

[HUE] Thành công tổ chức Lễ khai giảng khóa tháng 7/2022

Trong sáng ngày 29/09/2022, CodeGym Huế đã tổ chức khai giảng các khóa Java full-time, 6 tháng học tập cao độ cho các tân binh mới. Tại buổi khai giảng, các bạn được lắng nghe chia sẻ đến từ: Anh Nguyễn Hữu Anh Khoa – Giám đốc trung tâm CodeGym Huế giới thiệu lộ...