BÁO CÁO CASE STUDY KẾT THÚC MOUDLE 3 – C0423I1

BÁO CÁO CASE STUDY KẾT THÚC MOUDLE 3 – C0423I1

Kết thúc mỗi module (kỳ học) ở CodeGym sẽ gồm 3 phần thi trong vòng 2 ngày đòi hỏi học viên cần cố gắng học trong suốt thời gian cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua, bao gồm: Phần thi Lý thuyết và Thực hành Phần thi Trình bày Case study (sản phẩm cá nhân) có...
10 lưu ý để thiết kế API đúng

10 lưu ý để thiết kế API đúng

RESTful API (hay REST API) là một giao diện lập trình ứng dụng (API hay web API) tuân theo các ràng buộc của kiểu kiến trúc REST, cho phép tương tác với các dịch vụ web RESTful. Hay nói đơn giản, RESTful API là một tiêu chuẩn được dùng trong việc thiết kế API dành cho...